Første maj tale 2016       

Herren Gud den almægtige's første maj tale 2016.

Igen er det førsste maj, og mennesker flokkkes på større pladser, hvor politikere og fagforeningsfolk kan tale til dem, om hvordan tilstanden er i samfundet.

Men hvem taler til jer om, hvilken betydning alle jeres handlinger har, overfor Herren den levende Gud som er i Himmelen, og som våger over jer alle?

Troen er en alt for lille faktor i langt de fleste menneskers liv nu til dags, for I begriber ikke, hvilken vældig kraft og styrke som jeg Herren Gud den almægtige har givet jer, i kraft af troen!
Derfor bliver alt for meget af jeres fokus økonomibaseret, også kaldet "bundlinje baseret".
Lever I i tro og kærlighed, og lader disse 2 elementer få fortrinsplads i jeres liv, da vil jeg Gud Herren velsigne jer, og alt hvad I gør, også jeres økonomi, og jeg vil sikre jer, så der altid er rigeligt, endda også til al god gerning!

Nu, hvor alt skal beskæres, og de mindstbemidlede skal mærke smerten først, så vækker det min afsky, og min velsignelse viger fra jer!
Vel er der en del, som er velbemidlede, og som ikke lider nogen mangel, men i mine øjne er der en utrolig stor åndelig armod, en dyb fattigdom hos rigtig mange, fordi samfundet, som styret af EU, og som igen er styret af verdenssamfundet, åndeligt er på kurs imod afgrunden!

Hele samfundet ligger også som det selv har redt, for al den humanistiske åbenhed, som skulle give plads for alle, også dem der efter mig, Herren jeres Gud og skabers syn på al den uret og vederstyggelighed, har medført en rådden kultur hos en del af befolkningen, hvorfor den grundlæggende tillid, som der burde kunne være mellem mennesker, er ved at forsvinde, og som derfor har ødelagt sammenhængskraften i samfundet.

Der blev i 1935 indspillet en sang, som havde det gennemgående tema: "det sku' være så godt, men så er det faktisk skidt."
Lyt til sangen i én af nedenstående versioner, som faktisk med Larsen som fokus, tegner et godt billede af, hvordan Danmarks befolkning i virkeligheden har det.
Her er linket til den originale 78'er udgave af "Sangen om Larsen" fra 1935 med Svend Asmussen:
Her synges "Sangen om Larsen" af Danmarks radio's vokalensemble:

Hvorfor siges Danskerne at være "verdens lykkeligste folk"?
Fordi den materielle velstand er så høj, og tilgængeligheden til alt det materielle er så let tilgængeligt.
Men hvor er den åndelige lykke?
Mennesket er skabt som ånd, sjæl og legeme, og ingen er virkelig lykkelig, hvis kun den ene eller to af delene er tilfredsstillet endsige lykkelige.
Mennesket er først reelt lykkeligt, når der er harmoni mellem ånd, sjæl og legeme, og at disse lever i lykkelig harmoni med hinanden, så er den virkelige lykke vundet, og den har ingen rod i noget som helst materielt, andet end hvad der er basalt for ethvert menneske.
Denne lykke er umådelig skrøbelig, for den kan så let som ingenting slås i stykker, derfor er alene "tro, håb og kærlighed", limen som kan holde sammen på enheden mellem ånd, sjæl og legeme.

Måtte Danmark indse sine grusomme fejltagelser, og have mod og mandshjerte til at rette op på dem, bl.a. den sexuelle frigørelse, pornoens frigivelse og homo vielser etc., så velsignelsen kan vende tilbage, da vil økonomien også slå til, og alle få sine basale behov opfyldt.

Jeg er Herren jeres Gud, jeg tugter dem jeg elsker, slår med staven dem der er ulydige imod mig, i håb om at de vil lytte og høre, og indse deres fejl, og vende tilbage og modtage lægedom og velsignelse fra mig!

Læs også "Herren Gud den almægtiges første maj tale fra 2014".