Find inspiration til din bibellæsning!

Ved at vælge det følgende link, kan du trække et eller flere mannakorn, som er brugbart som inspiration til din bibellæsning.
Samtlige 760 mannakorn er tilgængelige, med link til teksten fra Bibelen, så du med et enkelt klik kan læse mannakornet!

Klik her for at komme ind til mannakornene!

 

Tro! Har man brug for det?

Hvis man har mod på livet, og tror på sine egne evner, så må alt dette usynlige komme et eller andet sted fra.

Jeg er en personlig Kristen person, der årvågent holder mig opdateret gennem bøn, og søger Gud for visdom til, hvordan jeg skal bede.
Her er troen den altafgørende faktor, for når vi beder til Gud, må vi bede til ham i tro, i fuld tillid til at han findes, og hører vores bønner!
Da jeg oprindelig skrev dette indlæg, i 2009, var der krise i verden, og også her i Danmark, og det er kun blevet værre siden!
Krisen har langt større omfang, end det kommer til udtryk gennem medier og fra politikere, så det er yderst vigtigt at bede for Danmark, hvor vold og mord og økonomisk kriminalitet, samt anden form for ulydighed imod vores love eskalerer!
Her i 2018 er verden fuldstændig af lave, og menneskene aner ikke hvad de skal gribe til af løninger, for de ejer ikke nogen redskaber i deres værktøjskasse, for de har forkastet troen på Jesus, som denne verdens Frelser!
Hvis du vil læse et oplæg til
bøn for Danmark i krisen, så klik her.
(Siden åbner i et nyt vindue.)

Det er så dejligt, at tro på Jesus, og jeg glæder mig over, at det er muligt for blinde og svagtsynede at få Bibelen på et elektronisk medie, så vi fra computeren også kan læse i denne dejlige bog, og at blinde også kan få den i punktskrift (blindeskrift), og indlæst på cd i Daisy format.

billede af bibel Det Danske Bibelselskab har en hjemmeside hvor man kan gå ind og læse i Bibelen, hvis du følger dette link.

Jeg har gjort mig mange erfaringer igennem mit liv, hvor jeg er sikker på at jeg har en kærlig Gud i Himmelen der elsker mig, og ønsker det bedste for mig, hvis jeg blot vil følge hans vej.
Livet i troen på Jesus er ikke blot at tro alt det som står skrevet i Bibelen, nej det er også et personligt forhold der udvikler sig gennem hele livet.
Jeg er glad for at vi som tror har fået tildelt et evigt liv, da dette jordiske livs længde ikke er langt nok til at vi nogensinde bliver færdiguddannet, men at dette liv blot er en skolegang, hvor vi skal bestå den første eksamen.

Som blind eller meget stærkt svagtsynet har man mulighed for at låne tekster på cd-rom fra NOTA (Nationalbiblioteket for læsehandicappede) - (Linket åbner i et nyt vindue) eller E17, "Den elektroniske motorvej til tilgængelig information" - (Åbnes også i et nyt vindue) hvorfra jeg har lånt Bibelen.

Bibelen kan give dig anvisning i adskillige af livets forhold, selv om den er skrevet for så mange år siden. Læs den! Den er en forvandling værd!

Da jeg fandt det vanskeligt at bladre i flere store dokumenter, når jeg skulle finde noget bestemt i bibelen, fik jeg den idé at omkonvertere hele Bibelen til html, (altså de sprogkoder der anvendes i oprettelsen af hjemmesider), således at man fra en browser kan klikke sig rundt i hele Bibelen.
Herfra kan man fra en forside vælge et link til hver bog i bibelen, og derefter vælge linket til det kapitel i den enkelte bog som man vil læse.
Såfremt der er en henvisning til et andet sted i bibelen, vil dette også være et link, så man direkte kan springe til den pågældende bog, og det nøjagtige sted i bogen, som henvisningen linker til.
Dette projekt er nu fuldendt, og er blevet godkendt til udlån til blinde og svagtsynede, samt læsehandicappede, således at vi nu på meget nemmere måde kan slå op i så stor en bog som bibelen er!

Jeg har også arbejdet på den nye Danske Salmebog fra 2003, men de har selv lanceret en version på nettet, så
Klik her, for at læse i den Danske Salmebog online denne side åbnes i et nyt vindue.

Jeg er medlem af en forening som hedder "Kristeligt Arbejde blandt Blinde" KAbB's logo (KAbB) og de driver på selvstændig basis et lydbibliotek, for kristen litteratur, som udlånes i Daisy format på cd-rom.
Her findes en lang række titler indlæst, som er til gavn og opbyggelse for mange af foreningens medlemmer.

Du kan læse meget mere om foreningen og lydbiblioteket på deres hjemmeside, ved at klikke her.

 

Forklaringer, drømme og åbenbaringer:

Læs her om glædens sårbarhed, hvordan et uheldigt hårdt ord fra et andet menneske, kan slå glæden på flugt, og hvordan man bevarer glæden og kærligheden i hjertet, ved troen på Jesus!

Læs om Danmarks kritiske situation i dag, ved at klikke her! Læs mere her om hvem Jesus er!

Hvis du vil læse det vers der førte til min frelse, så klik her.

Hvis du vil læse mit vidnesbyrd, så klik på dette link.

Her kan du læse om ""Livets glæde", som drev Jesus til korset, og udfriede os af syndens og dødens bånd.

width="33% valign="top"

Her kan du læse om et billede, jeg fik i et syn i starten af år 2000.

Læs her en natlig samtale med Herren, med følgende visdomsord:

 

Når jeg således her taler om Jesus, kan jeg ikke komme udenom at der er noget der hedder synd, og hvis du vil læse mere om dette emne, så klik på linket synd!

Men jeg må da heller ikke glemme at fortælle dig om Guds store nåde!
Den som blev os givet, ved at Jesus lod sig dømme til døden, for at vi kunne få fred med vores himmelske Far.
Læs om Guds frelse, ved at klikke her

Men uanset hvad, så er vi mennesker magtesløse, for det er Ånden som gør værket, og vi mennesker er dybt afhængige af Åndens kraft, for uden den, kan vi slet ikke holde stand, i den strid som vi står i.
Læs her et stykke, om hvorledes Åndens kraft gør værket.

Her kan du finde en tekst som jeg har skrevet, omhandlene Guds skjulte visdom, som kan føre dig ind til et dybere kendskab af hans store og mægtige nåde. Klik her for at læse om Guds sejr over Satans herredømme.

Jeg er af den overbevisning, at lige så vel som vi har brug for føde til vores legeme, så har vi også lige så meget brug for føde til vores ånd og sjæl, for Gud har skabt os som både ånd sjæl og legeme!
Forsømmer vi en af delene, vil det forsømte syne hen, og da kan vi ikke fungere som hele mennesker.
Hvis du vil læse mere om føde til din ånd og sjæl, så klik her!

Hvis du kender Jesus, og du dermed er min søster eller bror, så læs dette brev, som jeg har skrevet til enhver der tror på Jesus, og som vil hjælpe dig til at fokusere på ham!

Læs også om kærlighedens væsen kontra fordømmelsens væsen i vores liv, ved at klikke her.

Gud arbejder hårdt på at få kontakt med mennesker i dag, for han elsker sin skabning, og gør det på mange forskellige måder.
En af dem er gennem profetiske meddelelser, som han gennem et andet menneske giver til den der har behov herfor, og jeg er af den overbevisning, at alle mennesker i Danmark har brug for Guds ledelse i den tid som vi lever i, hvor alt for meget er fokuseret på al den ondskab der finder sted her på jorden.
Jeg vil placere
et profetisk budskab til alle Danskere her på denne side, som vil blive udskiftet, nå Gud har noget nyt på hjerte, og hvis du vil læse om det som Gud taler til Danskere i dag, så kig forbi denne side af og til.

Jeg er af den overbevisning, at vi lever i den sidste tid her på jorden, derfor er det vigtigt med Guds ledelse i vores liv.
Gud har givet mig tydningen af enkelte af de billeder som blev givet Johannes i hans Åbenbaring, og hvis du er interesseret i, at holde dig selv ren ind for Guds ansigt, i denne onde tid som vi lever i, så klik på det følgende link, og læs om tydningen af det slagtede lam foran Guds trone, og de 2 andre dyr som er beskrevet i åbenbaringsbogen.
Lammet og dyrene i Åbenbaringsbogens betydning

Verden er i den ondes vold, og det ser vi tydeligt, med alle de katastrofer som sker overalt på jorden.
Senest har vi set hvorledes USA, hvor både New York og Washington er blevet angrebet af en brutalitet, som menneskeheden ikke tidligere har set.
Det er vigtigt at vi mennesker, som både består af ånd og kød, ikke udelukkende reagerer i kødet, men også forstår at reagere i ånden.
Gud tillader ting ske her på jorden, som også tydeligt er beskrevet i bibelen, og som vi må forholde os til, selv om menneskene vil dåne under alt dette, men vi må huske på at Gud er den eneste sande og retfærdige dommer!
Læs mere herom ved at klikke på linket "katastrofer",
og husk, at det udelukkende er kærligheden der sejrer over denne verden!

Kraft, Frihed og Nåde!

Al vrede og fordømmelse hører til ved Kristus' kors' fod, og hans dyrebare blod er flydt ned over det, og har tilintetgjort det for evigt!
Til gengæld er der "Kraft, Frihed og Nåde" i troen på Jesus kristus, og hans fuldbragte værk, som har befriet os fra syndens og dødens magt, så vi kan leve i den fuldkomne frihed, som vi er løskøbt til!

Men enhver der har tro til Gud, har igennem bønnen fået et mægtigt fællesskab med hele hans himmelske kraft og herlighed, og gennem denne har vi fået alle de løfter som er omtalt i bibelen.
Derfor,
bøn efter Guds vilje, har magt til at løse og binde her på jorden.
Læs et lille budskab herom, ved at klikke ovenfor.

Af og til, så giver Gud os mennesker en åbenbaring.
En sådan fik jeg for godt 20 år siden, og hvis
du vil læse om åbenbaringen og dens udvikling, så vælg dette link.
Guds nåde er stor, hans tålmodighed med os mennesker ligeså, og det er vidunderfuldt at vide, at Gud aldrig giver op, men bliver ved med at minde os om vores løfter til ham, og at han fastholder os på sine sande og retfærdige veje!

Jeg har følt mig inspireret til at skrive noget om hvad der er hændt mig gennem ca. 2 år, og hvis du har lyst til at læse denne beretning, som indeholder mange stærke og livsforvandlende hændelser, så klik her for at læse om hvad der er hændt mig i årene 2004 til 2006.(Siden åbner i et nyt vindue)

Jeg er blevet inspireret af Helligånden, til at skrive en historie om "frøets liv".
Den handler dybest set om det enkelte menneske overfor Gud, Så hvis du vil læse historien om "frøets liv" så klik her. (Denne side åbner også i et nyt vindue).

 

Eksterne links:

Besøg den tværkirkelige internettjeneste giraffen hvor du kan finde mange informationer om hvad der sker på den kristelige front i danmark.

Du kan også søge direkte på deres tjeneste ved at benytte dette søgefelt.

Giraffen

 

 

Nåde over nåde!

Når Gud i sin store kærlighed viser os nåde over nåde, så må vi agte ret derpå, for Gud giver os af sin nåde, fordi han elsker den du er, og absolut ikke den som du selv tror du er eller det som du kan udrette!
For der er intet godt i os, der er intet der kan behage Gud, men Gud har i sin store kærlighed til os, idet han har skabt enhver af os, og lagt evner og kvaliteter ned i hver enkelt af os, givet os dem, så de kan være ham til ære.

Gud siger selv: "Jeg er!" og Gud elsker den som du er, i nuet!

Gud er i nuet, hverken i fortiden eller i fremtiden, og hvis du finder dig selv, lige der hvor du er, i nuet, så finder du også den kærlighed som Gud har lagt ned i dig, og som virker dag og nat, og beskytter dig mod alt ondt!

Du må erkende din situation, og finde dig selv, lige der hvor du er, og der vil Gud møde dig!
Der findes ikke noget andet sted hvor Gud vil møde dig, for han kender dine behov, han ved hvad du har lidt, og han ved hvad du trænger til. Du må møde Gud der hvor han er at finde, i nuet, i de levendes land, der hvor hjertet banker, og livet pulserer, der kan du møde Gud, og finde fred hos ham.
Gud er livets ophav, al begyndelse udspringer fra Gud, og du må møde ham hvor han er at finde, for alle andre steder vil du lede forgæves!

Jesus er den gode hyrde, der satte sit liv til for fårene, og han er ude for at lede efter dig. Hvis du kalder på ham, og gør det af hele dit hjerte, så vil han finde dig, og føre dig trygt ind i den fold, hvor du kan finde hvile efter alle de mange års kampe og sårede følelser som du slæber rundt på.
Han er parat til at helbrede alle dine sår, og lade dig kende den fred som findes hos ham, for han er en kærlig hyrde, der ikke overbelæsser sine får med pligter og byrder, men kun kræver hvad der er ret og godt for dem selv, så de holder sig fast på den vej der fører til evigt liv, det som han vandt os på korset!

Bliv ikke bange når du irettesættes eller tugtes af Gud, det er i allerstørste kærlighed til dig at han gør det, for han ønsker at du skal føres frem mod målet, og ikke lades tilbage der hvor han fandt dig, men føres trygt i havn, der hvor intet ondt længere kan nå dig.

Er du klar til denne tur?

Den kan kræve meget af dine gamle vaner og holdninger til livet, som er forfejlede, men vælger du at give afkald på disse, så du tilegner dig de nye kvaliteter som Gud har til dig, så er der et rigt liv i evighed foran dig.

Vær ikke bange for hvad der kan ske her i livet, det værste der kan ske er at du dør, og bliver ført frelst ind i Guds himmerige, er det farligt?

Lad intet af det jordiske få så stor en indflydelse på dig, at du tilsidesætter det himmelske, for alt det der hører jorden til skal en dag gå op i flammer, men det der hører det himmelske til, vil bestå i al evighed!
S'øg efter det der hører det himmelske til, det er det som varer i al evighed, og hvor ingen tyv kan stjæle det fra dig, for Gud lukker aldrig i evighed nogen tyv ind i sit rige, men alle ugernings folk skal kastes udenfor, der hvor der er gråd og tænders skæren, hvor der intet håb er længere, for Gud har smækket porten i, og ingen formår, lige som på Noas ark, at åbne den, for hvad Gud har lukket, kan intet menneske åbne igen!

Vær ikke stolt og overmodig, alt hvad du gør her i livet, skal du en dag stilles til regnskab for, men hvis du har taget imod Jesus Kristus som din Herre og frelser, renset i hans dyrebare blod, kan du træde frem for Gud med frimodighed, for der er intet længere der kan adskille dig fra hans store kærlighed, fordi du er dækket af hans søns dyrebare blod, som renser dig fra al uretfærdighed, og som giver dig adgang helt ind til Guds nådes trone!

Søg Herren i dag, mens han er at finde, for der kommer pludselig en dag, hvor porten bliver smækket i, og han ikke længere vil være at finde, hvad vil du da stille op?

Tro ikke at tiden er din ven, du ved intet om hvornår dine dage er talt, og hvornår Gud smækker porten i. Gør det hellere i dag end i morgen, for du ved intet om hvorvidt du er her i morgen, og Gud er kun Gud for de levende, ikke for de døde!
Det er derfor at Gud har sagt, at Den som tager imod Jesus som sin Herre og Frelser, er gået over fra døden til livet, for han og hun er arving til det evige liv!

Der er altså kun tale om et evigt liv for dem der tager imod Jesus Kristus her i livet, men derimod tale om en evig død for alle dem der fornægter Jesus Kristus som sin Herre og Frelser!
Lad ikke hånt om disse alvorlige ord, men lad dem synke dybt ned i dit hjerte, hvor du kan finde freden i gud, og visheden om at du er frelst, og vandrer fremad imod det evige livs herlighed, uanset hvad der ellers måtte tilstøde dig her i livet!

Må Gud i rigt mål velsigne dig der læser dette, og give dig et blødt hjerte, der åbner sig for sandheden i disse ord, så det bliver til din frelse.

Jesus Kristus bar på korset al din synd og skam, alt hvad du måtte møde hele dit liv igennem, og med sit blod betalt prisen for din synd; skal det have været forgæves???

 


tilbage til Hans Pauli Sundsteins hjemmeside

Hvis du Har kommentarer eller spørgsmål til siderne om Jesus, så send en e-mail til min e-mail adresse

Denne side er sidst revideret den 8. juli 2018.