Paulus' første brev til Korinterne 1,

Vers 18. For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.