Johannes' første brev 5,

Vers 21. Kære børn, vogt jer for afguderne!

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.