Matthæus Evangeliet 6,

Om almisse
Vers 1. Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker for at blive set af dem, for så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene. Vers 2. Når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun for dig, som hyklerne gør det i synagoger og på gader for at prises af mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Vers 3. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, Vers 4. for at din almisse kan gives i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.