Salmernes bog 23.

Vers 1. Salme af David.
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, Vers 2. han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. Vers 3. Han giver mig kraft på ny, han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. Vers 4. Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Vers 5. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod. Vers 6. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.