Paulus' brev til Efeserne 1,

Vers 3. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Vers 4. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Vers 5. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus Vers 6. til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. Vers 7. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.