Paulus' andet brev til Korinterne 1, 3-5.

Klik her for at se teksten.