Judas' brev

Vers 24. Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel, Vers 25. den eneste Gud, vor frelser ved vor Herre Jesus Kristus, ham være ære og majestæt, magt og myndighed før tidens begyndelse, nu og i al evighed! Amen.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.