Paulus' andet brev til Korinterne 5, 7.

Klik her for at se teksten.