Paulus' andet brev til Korinterne 6, 1-2.

Klik her for at se teksten.