Paulus' andet brev til Korinterne 3, 4-6.

Klik her for at se teksten.