Johannes' første brev 4,

Vers 4. I er af Gud, kære børn, og I har overvundet dem, for han, som er i jer, er større end han, som er i verden.

Klik her for at læse hele afsnittet fra bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.