Paulus' andet brev til Korinterne 5, 1.

Klik her for at se teksten.