Paulus' brev til Filipperne 3,

Vers 20. Men vort borgerskab er i himlene; derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Vers 21. Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.