Ordsprogenes bog 2,

Vers 6. For Herren giver visdom, fra hans mund kommer kundskab og forstandighed; Vers 7. han har forråd af fornuft til de retskafne, han er skjold for dem, der vandrer retsindigt; Vers 8. han beskytter de rette stier og vogter sine trofastes vej.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.