Paulus' andet brev til Korinterne 4, 16-18.

Klik her for at se teksten.