Paulus' andet brev til Korinterne 5, 21.

Klik her for at se teksten.