Markus Evangeliet 13,

Vers 35. Våg derfor, for I ved ikke, hvornår husets herre kommer, om det bliver om aftenen eller ved midnat eller ved hanegal eller ved daggry; Vers 36. lad ham ikke finde jer sovende, når han pludselig kommer. Vers 37. Hvad jeg siger til jer, siger jeg til alle: Våg!"

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.