Paulus' brev til Romerne 13,

Vers 7. Giv alle, hvad I skylder dem: den, der har krav på skat, skat; den, der har krav på told, told; den, I skylder frygt, frygt; den, I skylder ære, ære. Vers 8. Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden; for den, der elsker andre, har opfyldt loven.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.