Paulus' andet brev til Korinterne 6, 3-10.

Klik her for at se teksten.