Paulus' andet brev til Korinterne 6,

Vers 3. Vi volder ikke anstød med noget som helst, for at tjenesten ikke skal komme i vanry, Vers 4. men anbefaler os selv som Guds tjenere på alle måder: ved stor udholdenhed under trængsler, nød, angst, Vers 5. pinsler, fængsel, uro, møje og besvær, søvnløse nætter og sult, Vers 6. ved retsindighed, kundskab, tålmodighed, mildhed, ved Helligånden og ved oprigtig kærlighed, Vers 7. ved sandfærdig tale, ved Guds kraft, ved at bruge retfærdighedens våben til angreb og forsvar, Vers 8. under ære og vanære, under spot og lovord, som vildledere og dog sandfærdige, Vers 9. som ukendte og dog velkendte, som døende, og se, vi lever, som tugtede, men ikke pint til døde, Vers 10. som bedrøvede, dog altid glade, som fattige, der dog gør mange rige, som de, der intet har og dog ejer alt.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.