Apostlenes Gerninger 5,

Vers 31. Ham har Gud ophøjet til fyrste og frelser ved sin højre hånd for at give Israel omvendelse og syndsforladelse. Vers 32. Og vi er vidner om dette, vi og Helligånden, som Gud har givet dem, der adlyder ham."

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.