Paulus' brev til Romerne 12,

Vers 6. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået: Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen; Vers 7. den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste; den, der underviser, sin undervisning; Vers 8. den, der formaner, sin formaning; den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver, og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne. Vers 9. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. Vers 10. Vær hinanden hengivne i broderkærlighed, kappes om at vise hinanden agtelse.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.