Paulus' andet brev til Korinterne 7, 10.

Klik her for at se teksten.