Paulus' andet brev til Korinterne 4, 1-4.

Klik her for at se teksten.