Apostlenes Gerninger 3,

Vers 19. Derfor skal I omvende jer og vende om, for at jeres synder kan blive slettet ud;

Klik her for at lęse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.