Paulus' andet brev til Korinterne 3, 12.

Klik her for at se teksten.