Paulus' andet brev til Korinterne 9, 15.

Klik her for at se teksten.